Prayer Group

Prayer Group meets every Tuesday from 7pm-9pm in the Family Life Center. 

El Grupo de Oracion se junta cada martes de 7pm-9pm en el Centro Familar